Berga Secondhand drivs som ideell förening ”Secondhandföreningen i Åkersberga” och bildades 2011 i Åkersberga i samarbete med PMU Interlife. Föreningens ändamål är att driva en secondhandbutik som skapar resurser för socialt arbete i Österåkers kommun samt att vi arbetar med återbruk, långsiktiga miljötänk och låter överskott gå till hjälpinsatser lokalt, i Sverige och internationellt.

Secondhandbutiken ämnar också att vara en mötesplats för människor och där medarbetare och volontärer finner meningsfulla arbetsuppgifter. Föreningen har sin grund i den kristna tron som tar sitt uttryck i ett socialt engagemang.

Alla som vill göra en insats som hjälper vårt sociala engagemang kan bli volontär hos oss. Kontakta gärna våra butikschefer Marlene eller Fenna på 079- 339 97 49 eller mejla till info@bergasecondhand.se.

Att söka bidragsmedel

En del av överskottet vi har går till PMU Interlife som driver sociala och humanitära insatser i över 45 länder. Föreningen ser det som en viktigt del av arbetet att en del av bidragen går till lokalt förankrade insatser i Österåkers kommun som positivt bidrar till sitt närområde. Exempel av lokala organisationer som fick bidrag under de senaste år: Bellis Ungdomsjour, Mats Dyrke fotboll fond, Tillsammans Åkersberga, kultursystrarna, Majblomman, Sisters International och andra organisationer.

Vem kan söka bidrag?
Endast organisationer med registrerat svensk organisationsnummer kan ansöka om bidrag (ej privatpersoner).

Vad kan man använda bidraget till?
Föreningen prioriterar sociala insatser som främjar till exempel barn, kvinnor, stöttar utsatta familjer, verkar för integration m.m.. Det är en fördel om det kommer så många till godo som möjligt. Vid internationellt arbete är det viktigt att ha god lokal förankring. Föreningen finansierar gärna punktinsatser och ser också positivt på samverkan mellan olika föreningar.

Hur söker man bidrag?
Man ansöker om bidrag genom att skicka en ansökan till info@bergasecondhand.se och i ansökning bör följande ingår:
– Bakgrund / sammanhang av organisationen som söker
– Syftet med de medel som söks
– Aktivitet eller insats som bidraget ska användas till
– Belopp och budget
– Tidsram
– Lokal förankring och långsiktighet
– Hur målgruppen för insatsen förväntas hjälpas
– Planerad återkoppling till Secondhandföreningen efter beviljad bidrag (Genomförda aktiviteter, bilder m.m.)

När kan man ansöka?
Ansökningar tas emot löpande men ibland kan kompletterande information behövas för att kunna ta beslut. Styrelsen tar i princip beslut om bidrag 4:a gånger per år, efter varje kvartalsbokslut.